<<Մենապայքարային մարզաձևերի ասոցիացիա>> հասարակական կազմակերպության նախագահությանը

Դիմում

Խնդրում եմ ինձ ընդունել <<Մենապայքարային մարզաձևերի ասոցիացիա>> հասարակական կազմակերպության անդամ: Իմ մասին հայտնում եմ հետևյալ տեղեկությունները՝

և
Հասցեն և հեռախոսահամարները